türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu resmi gazete 11

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orijinal Metin (2) Münhasır yayın haklarına konu olaylara erişim hakkının sağlanması, münhasır yayın hakkına sahip televizyon yayıncıları tarafından hiçbir şarta bağlanamaz. Erişim hakkı talep eden diğer televizyon yayıncıları talepte bulundukları kısa gösterimleri serbest bir biçimde seçme hakkına sahiptirler. (3) Bu maddedeki oranlara televizyon[…]